Specializace

Naše společnost se specializuje na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a hygieny práce. Firma poskytuje odborné služby jak při přípravě dokumentů v oblastech BOZP, PO a hygieny práce, tak i při průběžném vedení agendy související s uvedenými oblastmi. Nedílnou součástí je provádění auditů a kontrolní činnosti u klientů a podle okolností a dle potřeby klienty rovněž zastupujeme při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

 

Přihlášení

Kontakt

HASKON s.r.o. Karlovarská 456/46
271 01 Nové Strašecí
775 339 706
haskon@haskon.cz